Home/Lapis Lazuli

Lapis Lazuli Price list

Sr. No.Stone typeImage Price Range
1

Lapis Lazuli

Lapis Lazuli Rs. 6500.00 to Rs. 9800.00
YOU WANT TO SUGGEST ANY LAPIS LAZULI SELLER TO US.

Are u a Lapis Lazuli Seller ?